Karen Sogns vei 49, 3275 Svarstad

Tjenester

Våre tjenesterFjelloppdrag kan utføres fra tau, kran eller lift. I noen tilfeller benyttes helikopter. Under ser du en liste over tjenester vi utfører.

Fjellrensking

Fjellet spyles med høyttrykksspyler før det gås over med spettrensk, dvs at erfarne ansatte løsner steiner som kan løsene med et spett. En del av fjellrensingsjobben er ofte vegetasjonsrensk for å hindre vegetasjon å slår røtter, noe som kan føre til større sprekkdannelser. I noen tilfeller må farlige fjellpartier løses opp med sprenging.

Songamur

Et mindre tregjerde som boltes i fjellet. Stanser mindre steinmasser.

Rasfanggjerder

Større gjerder enn songamur. Er i stand til å fange større steinmasser.
Vi er importør av Pfeifer Isofer AG, dette er Norges tredde største leverandør på fanggjerder i dag.

Steinsprangnett

Også en variant av rasfanggjerder.

Wirenett

Brukes for å sikre større steinmasser.

Finmasket macmatnett

Et finmasket nett som samler opp mindre løsmasser i fjellet.

Isnett

Fanger opp is som bygger seg opp i fjellet.

Gabioner

Nett av tykkgalvanisert ståltråd som holder steinmasser eller steinmurer på plass.

Festing med grove bolter eller slag

Brukes i tilfeller hvor fjellet er svært porøst. Noen ganger må det borres opp til  åtte meter inn i fjellet for å finne solid feste. Det bruks da slag som et alternativ til bolter. En mye brukt stagtype er Ischebeck TITAN

Betongsprøyting

Brukes for å få en solid overflate i tilfeller hvor det ikke er tilstrekkelig med rensking av løs fjellmasse. Avhengig av forholdene brukes armert betong eller nett under.

Vann- og frostsikring (tuneller)

Det sprøytes inn PE-skum i sprekker og fjellet dekkes så med matter som boltes fast i fjellet.

Tunellvask

Tunellvask er en viktig del av veivedlikehold fordi det kan samle seg store ansamlinger med støv av sand og eksos. Støvet er både helseskadelig og reduserer virkningen av lampene i tunellen.

Kontakt oss for en befaring i dag. Spørsmål?