Vi har fokus på bærekraft!

Gjerden Fjellsikring har satt opp en rekke bærekraftsmål i samarbeid med Nordisk Bergteknikk. Disse målene er hentet fra og basert på FNs bærekraftsmål.

barekraftsmal
mob barekraftsmal

Støtte lokalsamfunn

Vi er opptatt av å bruke lokalsamfunnet på våre arbeidsplasser. Vi jobber rundt i hele Norge og tar i bruk lokale overnattingssteder, tjenester og entreprenører.

Begrense bruken av petrokjemisk borolje

Vi har gått bort fra å bruke petrokjemisk formolje og borolje til å bruke rapsolje på håndholdt utstyr og betongutstyr på sommerstid.