Fjellsikring

Sikkerhet på arbeidsplassen

Vi i Gjerden Fjellsikring tar Helse, Miljø og Sikkerhet svært alvorlig. Vi har sikre jobbanalyser og risikovurderinger på alle våre prosjekter.

Buddysjekk

«Buddysjekk» er helt essensielt før noen klatrer i fjellet, og bygger på et enkelt prinsipp. Du sjekker din kollegas utstyr like godt som du vil at han skal sjekke ditt.

Slik foregår en buddysjekk:

 • Sjekke alle tau, se etter rifter
 • Sjekk alle knuter
 • Ingen løse tamper på personlig utstyr
 • Alle karabinkroker skal være i lås
 • Ingen tau skal være for løse eller for stramme
 • Personlig verneutstyr på plass! (Hjelm og fjellsko som går over ankelen)
 • Sjekk værmeldinga og ta spesielt hensyn til lokale værforhold
 • Sjekk fjellet for isflak med kikkert
 • Sjekk at det er tatt med nok mat og drikke
 • Sjekk alle tau fra toppen på fjellet og nedover, ikke omvendt!

Eksempler på faremomenter

 • Tau som har hengt over natten blir ikke sjekket godt nok. Husk at dyr kan ha spist på dem i løpet av natten. Du må sjekke alle tau ovenfra og ned hver dag.
 • Tauet ditt løsner opp stein som faller ned på fjellsikrerne – derfor er det så viktig å renske fjellet for alle farer, ovenfra og ned.
 • Sørge for at tauet er sikret i et tre som har minimum tykkelse som et lår.
 • Sjekk alltid fjellet med hammer for bom (hult fjell) før du sikrer med en bolt.
 • Sørge for å sikre deg i fast fjell. Selv i et svært porøst fjell vil du finne feste, det er kun et spørsmål om hvor langt inn du må bore.
 • Sjekk alle bolter med hydraulisk pumpe. En bolt skal tåle fire tonns trykk.

Til kunder av fjellsikringstjenester

 • Arbeidet utføres på stort sett på basis av analyser gjort av geolog, som forhåndsgodkjenner alt som blir gjort.
 • Fjellsikringsarbeid blir sjeldent slik det er planlagt på papiret på forhånd. Det skyldes at det er vanskelig å fastslå hvordan fjellet ser ut bare ved å ha inspisert det med helikopter eller bakken. Ting kan også fortone seg annerledes når fjellet er spylt.
 • Ved store høyder må det alltid kostnadsberegnes at fjellsikringsselskapet må ha tre mann på jobben. Store høyder er et vidt begrep – 20 meter kan defineres som en stor høyde hvis det er snakk om heng.
 • Husk at fjellsikring er manuelt arbeid, og manuelt arbeid tar tid.