Vi utfører en rekke tjenester

Fra fjellsikringstjenester, tunnelsikring, fanggjerder, steinsprangnett til betongsprøytning

Våre tjenester kan utføres fra tau, kran eller lift. Under ser du en liste over noen tjenester vi utfører.

Vi i Gjerden Fjellsikring tar Helse, Miljø og Sikkerhet svært alvorlig. Vi har sikre jobbanalyser og risikovurderinger på alle våre prosjekter.

Fjellsikringsarbeid blir sjeldent slik det er planlagt på papiret på forhånd. Det skyldes at det er vanskelig å fastslå hvordan fjellet ser ut bare ved å ha inspisert det med helikopter eller bakken. Ting kan også fortone seg annerledes når fjellet er spylt...

Tjenester Fjellsikring
Fjellrensk

Fjellet kan spyles med vann og høyt trykk før det gås over med spettrensk. Det vil si at erfarne ansatte løsner steiner som kan løsnes med spett. En del av fjellrenskingsjobben er også ofte vegetasjonsrensk. Dette for å hindre vegetasjon i å slå røtter, noe som igjen kan medføre rotspreng og evt. nedfall. I noen tilfeller må farlige fjellpartier løses opp ved bruk av sprenging...

Fanggjerder finnes det mange variasjoner av både på styrke og høyder. Starter på 100KJ og kan leveres opp til 8000KJ. Det finnes flere leverandører på disse gjerdene. Vi benytter oss av deres kompetanse i prosjekteringen av disse gjerdene. Vi har levert og montert gjerder fra følgende leverandørere: Isofer, Geobrugg , Trumer og Maccaferri...

Fanggjerder
Sognemur

Sognamur er et plankestengsel som ofte blir brukt på toppen av en fjellskjæring. Det blir da som en arbeidssikring eller permanent sikring. Brukes også i skråninger for å hindre nedfall...

Vi kan montere wirenett i alle slags høyder og terreng. Wirenett blir ofte brukt der fjellet består av større blokker og steinsprangnett blir for svakt. Vi leverer wirenett i seksjoner som sys sammen på stedet der det skal brukes...

Tjenester
Macmat nett

MacMat nett er et steinsprangnett som er innvevd i plastfibre. Bruksområde er steder med løsmasser som skal sikres for å unngå bevegelse/utglidning.

Ofte benyttet på toppen av skjæringer der fjellet ikke går helt til topps. Her kan det ofte bli en meter eller to med jordmasser...

Forhindrer at is som bygger seg opp på fjellskjæringer faller ut i veibane ved tining. Er det samme som steinsprangnett bare montert med avstand fra fjellet (ca. 30 cm) slik at is fremdeles henger fast når det tiner og løsner fra fjellet...

isnett
Steinsprangnett Tunellsikring

Vi monterer steinsprangnett i fjellskjæringer i alle høyder og i tuneller. Steinsprangnett brukt der fjellet er småfallent og dermed vanskelig å bolte fast.  Blir ofte festet på toppen til en wire som er montert langs det parti som nettet skal på. Det samme gjøres i bunn av nettet, men her foretrekker noen å bruke stigebånd/fjellbånd...

Brukes i tilfeller hvor fjellet er svært porøst. Noen ganger må det borres opp til  åtte meter inn i fjellet for å finne solid feste. Det bruks da selvborende stag som et alternativ til bolter...

Tjenester
sproytebetong

Dette benyttes til fjell og brannsikring, ute i dagen benyttes det også som løsmassesikring av skåringer i sammen med løsmasse stag for å stabilisere.

Dette utfører vi enten med maskin som på bildet eller som håndsprøyting med en tilhenger montert pumpe...

Vi utfører alle typer rensk og sikring i tuneller, sjakter og fjellhaller. Vi utfører spett og kilrensk. Boring og montere sikringsbolter av alle slag, forbolter, lysbolter, forankringsbolter for vifter og annen installasjon...

Tjenester