Vi utfører en rekke tjenester

Fra spettrensk, bolting og steinsprangnett til betongsprøytning

Fjelloppdrag kan utføres fra tau, kran eller lift. Under ser du en liste over tjenester vi utfører.

Fjellrensk

Fjellet spyles med høyttrykksspyler før det gås over med spettrensk. Det vil si at erfarne ansatte løsner steiner som kan løsnes med spett. En del av fjellrenskingsjobben er også ofte vegetasjonsrensk. Dette for å hindre vegetasjon i å slår røtter, noe som igjen kan medføre større sprekkdannelser og evt. nedfall. I noen tilfeller må farlige fjellpartier løses opp ved bruk av sprenging.

Songamur

Et mindre tregjerde som boltes i fjellet. Stanser mindre steinmasser.

Fanggjerder

Større gjerder enn songamur. I stand til å fange større stein- og snømasser.

Steinsprangnett

Nett som monteres på fjellskjæringer for å stein og mindre blokker på plass.

Wirenett

Brukes for å sikre blokker og større steinmasser.

Macmatnett

Et finmasket nett som samler opp mindre løsmasser i fjellet. Små stein, grus og jordmasser.

Isnett

Forhindrer at is som bygger seg opp på fjellskjæringer faller ut i veibane ved tining. Er det samme som steinsprangnett bare montert med avstand fra fjellet (ca. 30 cm) slik at is fremdeles henger fast når det tiner og løsner fra fjellet.

Betongsprøyting

Brukes for å få en solid overflate i tilfeller hvor det ikke er tilstrekkelig med rensk av løs fjellmasse. Avhengig av forholdene brukes armert betong eller armeringsnett under.

Festing med grove bolter eller stag

Brukes i tilfeller hvor fjellet er svært porøst. Noen ganger må det borres opp til  åtte meter inn i fjellet for å finne solid feste. Det bruks da selvborende stag som et alternativ til bolter.

Tunellsikring

Tunnelvelv sjekkes, renskes og sikres for løse steiner/blokker. Det som ikke kan taes ned boltes fast.