Fjellsikring

Få et uforpliktende tilbud

Kontakt oss

Bruk skjemaet nedenfor, for å få et ufropliktende tilbud om Fjellsikring. Vi kontakter deg tilbake så raskt vi kan!

Fjellsikring er et vidt begrep og består av ulike typer arbeid. Målet med fjellsikring er i hovedsak å forhindre ulykker og sikre infrastrukturen i forbindelse med samferdsel.

Faget fjell- og bergsikring dekker bl.a. arbeidsoppgaver som fjellrensk, boring, bolting, sikring med ulike typer nett og sprøytebetong. Mye av vårt arbeid innen faget fjellsikring utføres naturlig nok i høyden! Vi benytter oss av lift og andre maskiner der dette er mulig. Har arbeidsområdet begrenset tilgjengelighet må oppgavene utføres via arbeid i tau. Dette er noe av det som gjør jobben som fjellsikrer til en av Norges tøffeste og mest spektakulære jobber.

Gjerden fjellsikring utfører små og store oppdrag for statlige og kommunale kunder, næringslivet og privatpersoner over hele landet. For private kunder utfører vi ofte sikring av vei, hus og utearealer, sikring av bryggeanlegg, rensk og fjerning av allerede nedkomne masser. For utbyggere og entreprenører utfører vi bl.a. midlertidig eller permanent sikring av byggegroper, tomter, veier, tunneler og jernbaner.

Befinner du deg nær Bergen?

Byro Kraftverk (4)

Les mer om hvilke tilbud vi har i Bergens regionen her

Se bilder, borsjyrer og finn informasjon.

Bildegalleri for Fjellsikring

Vi har utført en rekke Fjellsikring oppgaver opp igjennom, og har masse arbeid å vise til. Her er et bildegalleri som viser hvordan vi jobber med diverse Fjellsikring oppdrag. Se også flere bilder på vår Facebook profil.

Se flere av våre arbeidsoppgaver

Få et uforpliktende tilbud

Kontakt oss

Bruk skjemaet nedenfor, for å få et ufropliktende tilbud om Fjellsikring. Vi kontakter deg tilbake så raskt vi kan!