Karen Sogns vei 49, 3275 Svarstad

Oppdrag

OppdragVi har utført mer enn  1500 oppdrag siden oppstart. Vi har oppdrag for private, kommuner, staten, entreprenører og riks entreprenører. Her presenterer vi noen av dem:

Dovrebanen for Hæhre

Et av våre største prosjekter med det meste av fjellsikring. Spyling, spett-rensk, bolting, nett og fanggjerder.

Sikringstiltak fjellrom for Sira- Kvina Kraftselskap

Her har vi vært inne i flere perioder og sikret fjellrom. Oppdragene ble utført i 7 av kraftselskapets  stasjoner. Her kan nevnes spettrensk fra tau og lift, bolting, sprøytebetong og vann- og frostsikring mm.

EPC SKI follobanen for OHL

Prosjekt med stor variasjon i oppgaver. Spettrensk, nett, fiberduk, bolter, bånd selvborende stag og sognemur. Arbeidshøyder opp mot 30 meter og helningsgrad gjerne på 45 grader.

Solkilen for Alento AS

Næringstomt i Vestfold med mye sikring og selvborende stag. Krevende i form av spesielt fjell, nær bebyggelse og dårlige grunnforhold.

RV 70 Tingvoll for Johs.J.Syltern AS

Et stort fjellsikringoppdrag lags riksvei i Trøndelag.

Odda kommune

Dette er ett av de mest krevende oppdragene vi har utført. Oppdraget foregikk i 700 meters høyde over Tyssedal sentrum og bestod i ras-sikring og demolering.

Øyradalen

Vi sikret veien inn til destruksjonsanlegget til Forsvaret. Alt foregikk fra tau i 70 meters høyde.

Groruddalen

Sikret kommunal vei for Oslo kommune forbi bebyggelse. Arbeid foregikk fra lift og tau.

Landgangen E18

Dette prosjektet, som vi utgjorde en mindre del av, vant en pris for god estetikk.
Gjerden Fjellsikring festet nett og gjorde seg spesielt flid for å få det til å se pent ut.

 

Se tidligere utførte oppdrag.

 

Kontakt oss for en befaring i dag. Spørsmål?