Karen Sogns vei 49, 3275 Svarstad

Tidligere oppdrag

Tidligere oppdragVi har utført over 1500 oppdrag siden oppstart. Her presenterer vi noen av dem:

Noen av våre oppdrag i 2013

 • 834 E6 Haga – Gylland for Anton Letnes AS
 • 977 OCCI Oslo for Skanska
 • 948 Tunellpåhugg Vinstra for Åge Haverstad
 • 910 Nesøya I.L
 • 522 Rv7 Flå for Tronrud Anlegg AS
 • 914 Gs-vei Fv306 Heimdal for Carl C Fon
 •  694 Mustad Nord, for Hent AS (bolter og nett)
 • 743 Kilenveien Fornebu for Isacshen Entreprenør AS
 • 756 Myrdalsvegen 93 Bergen for PCW as
 • 821 Luftesjakt Torsnes for Fjellkraft Torsnes AS
 • 826  Freste Pukkverk for Martin Haraldstad AS
 • 840 Åsgården Gasskompresjon i Kristiansund for Vestbas AS
 • 144 Romerksporten i Oslo for Railcom AS
 • 551 E6 Fp1 for Alpine
 • 542 E6 Fp3 for Hæhre
 •  668 Div fjellsikring for Sira Kvina kraftselskap
 • 218 Dansrudbakken, Koppervikdalen for Holefjell Eiendom
 • 587 Agjeldtunnelen for NCC
 • 983 Gvammen, Hjartdal for MTM Anlegg AS
 • 991 Fv300 Osavegen for E.Opedal og Sønner AS
 • 941 E-6 FP1 mellomfase for JV veidekke – Hochtief ANS
 • 940 Smådøla kraftverk for AF Gruppen
 • 955 Vinstra for AF Gruppen
 • 929 Ullevoldsveien Oslo for JACO AS
 • 930 Loimaveien 1-3, Drøbak for Seltor Øst AS

Noen av våre oppdrag i 2012

 • Rødberg vanntunnel, for Statskraft, (rensk og bolter)
 • Fornebuveien for Inveto Prosjekt AS, (bolter)
 • Sandefjord Lufthavn for Marthinsen og Duvholdt AS, (rensk og bolter)
 • Follestad Næringspark for Røyken Eiendom ( ischebeck stag og wirenett)
 • Eidsvoll tunnel E6 for Veidekke (boring for bolt til pe-skum, merking og montering
  av pe-skum)
 • Rødberg vanntunnel for KIS ØST AS, (sikkringsbolter)
 • Fornebu for Kaare Mortensen AS ( forbolter for kum)
 • Kontorbygg i Asker for Isachsen AS ( forbolter, skråbolter og sikringsbolter)
 • Kollbotn / Mastemyr for Åge Haverstad makinentreprenør AS (bolter og rensk)
 • Øyer – Tretten E6 for AF Gruppen, (nedskyting av 2 løse blokker og rensk)
 • Romeriksporten for Railcom, opsjon tatt i bruk. (sikkring av vanndrypp)
 • Heimannåsen BT3 for Bermingrud as ( rensk, bolter og sprøytebetong)
 • Fv 280 Fjellsikring for Svv (vegetasjon og spettrensk samt bolter)
 • Hardangerbrua for MT Høyer og Svv (bytte av skiver og innmåling av wirefester for bruelementer)
 • E16 Sollihøgda for NCC (rensk, bolter og nett)
 • Tunnelarbeider i Porsgrunn for SKS severvice (rensk og bolter)
 • Plantasjen Kongsberg for Isachsen Entreprenør (bolter)
 • Sundland Drammen for Kaare Mortensen AS (Forankring av løsmasser)
 • Tangen i Kragerø for Svv (rensk, bolter og nett)
 • Ensjø stasjon for Peab (forbolter)
 • Fjellsikring Sør Trøndelag for Svv samlekontrakt (vegetasjon og spettrensk, bolter, nett og sognemurer)
 • Østensjøveien for Carl C Fon (bolter, forbolter og nett)
 • Honningsvågstunnelen for Svv (Rensk, bolter og sprøytebetong)
 • Fornebu for Kaare Mortensen AS (fobolter)
 • Tyssedal for Odda kommune (rensk, bolter og nett) 3 forskjellige plasser
 • Rossingsgate for Marthinsen og Duvholdt AS (forbolter og bolter)
 • Bleikfaret for Asker kommune (vegetasjon og spettrensk, gjerde, bolter og nett)
 • Torøya for Sandefjord kommune (bolter)
 • Slemmestadveien for G.O Entreprenør (rensk, bolter og nett)
 • Buliberget for Svv (rensk, bolter og sognemurer)
 • Agjeldtunnelen for NCC (rensk og bolter)
 • Timreskredtunnelen for Svv (rensk, bolter, PE-skum og sprøytebetong)
 • Bragernesåsen for Drammen kommune (rensk, bolter og nett)
 • Bergsikring ved slamfortykker for Nedre Romerike Avløpsselskap (rensk, riving, bolter og nett)
 • Eidsvoll tunnel for Veidekke (bolter)
 • Haukto sentret for Ragde Eiendom (rensk og bolter)

Noen av våre oppdrag i 2011

 • Grorud for Oslo kommune (rensk, bolting, nett og fanggjerde)
 • Samlekontrakt tunneler Nord for Svv (vann og frostsikring, bolting, rensk og nett)
 • Kjeåsfjellet for Svv ( rensk, vegetasjonsrydding, bolter og nett)
 • Arendal kunnskapshavn for Oveland AS ( rensk, bolter og nett)
 • Maristigen for Br. Alseth ( rensk, bolter og nett)
 • Bjerggata og Vesterøyveien for Sandefjord kommune ( rensk og bolter)
 • Fv 155 Røvik – Skaret for NCC ( vegetasjonsrydding, rensk, bolter og nett)
 • Hardangerbrua for MT Højgaard AS ( bolter, wire)
 • Phillipstad for Oslo kommune ( bolter og sikring)
 • E18 Sky Langangen for Hære (rensk, bolter og nett)
 • Hasselbakken Lier for Kaare Mortensen AS ( rensk og bolter)
 • Barkstølveien 23 for Reme AS ( rensk, bolter og nett)
 • Storvasshammaren tunnel for SVV, (montering av PE-skum og armeringsmatter samt sprøytebetong).
 • AAK SAEFTY AS, ( utleie av personell til diverse montering)
 • Fjellsikring Tvedestrand for Tvedestrand kommune, (wirenett, steinsprangsnett, bolter, vegetasjonsrydding og rensk).
 • Svineroie veien FV 651 for Opedal og sønner AS, tauarbeider, (bolter og wirenett)
 • Fv 513 Evensdal for SVV, (bolter, rensk og nett)
 • E18 Fjellsikring Agder for RISA AS, (bolter og rensk)
 • Holsbru kraftverk for Hære AS, (bolter, rensk og gjerde)
 • E18 Sky – Langgangen for Hære AS. ( bolter, rensk og steinsprangsnett)
 • Samlekontrakt fjellsikring region Midt for SVV, (bolter, nett og rensk)
 • Festevåg Fergekai for Secora AS, (bolter, nett og rensk)
 • Rv70 Oppdølstranda for AF gruppen, (bolter, nett, rensk og gjerder, arbeider i fra tau)

Noen av våre oppdrag i 2010

 • Gjeiterøya for Fjell kommune ( rensk, bolting og nett)
 • Aibell Haugesund ( rensk, bolting, ischebeck stag og nett)
 • Trekerem-Broneset Johs S Syltern AS ( rensk, bolting og nett )
 • Øyradalen for Forsvarsbygg ( nedskyting av overheng, rensk, bolting og wirenett, alt utført fra tau)
 • Fv38 Kalstadkilen for Svv (rensk, bolting, nett og sprøytebeong)
 • Fv285 Enger-Skaret for Svv ( rensk, bolting og nett fra tau og kran)
 • Diverse fjellsikring for Kragerø kommune (rensk, bolter og nett)
 • Veien til Bjerga for Suldal kommune (rensk, bolter og nett)
 • Stuane – Seltun i Lærdal for HAB-constuction AS (rensk og bolter)
 • E6-Øyer-Tretten for AF gruppen (nedskyting av overheng)
 • E18 Sky – Langgangen for Hære AS, ( bolter, rensk og steinsprangsnett)

Noen av våre oppdrag i 2009

 • Nye E18 i Lillesand for OPS (Spylerensk, spettrensk, bolting, gjerder og nett)
 • Øksnaviki rassikring for Svv (spettrensk, nedskyting av blokker en på 130m3 og en på 40m3, nett og bolter).
 • Kjørholt og Bamble tunnelen for Svv ( bakstøp av hvelv, bolting)
 • Maristigen for Svv ( spettrensk fra lift og Manitou, nedskyting av blokker, rydding av skog og kratt, nett, bolter og maskin arbeider)
 • Austrepollen for Svv ( Rensk fra tau, oppstiging med taumopeder, nedskyting av blokker, montering av fanggjerder 5m høyde og bruk av helikopter)
 • Stalheim for Svv ( rensk fra tau, oppstiging med taumopeder, nedskyting av blokker, montering av fanggjerder og bruk av helikopter)
 • Samlekontrakt i Nord Trøndelag ( spettrensk fra lift, nett, bolter)
 • Eitreneset for Svv ( rensk fra tau, oppstiging med taumopeder, og bruk av helikopter)
 • Sørlandsparken for Thon gruppen ( spettrensk fra lift, nett og bolter)
 • Samt at vi har hatt en del arbeider for private entreprenører.

Kontakt oss for en befaring i dag. Spørsmål?