Gjerden Fjellsikring og Visinor Fjell slår seg sammen, og skifter navn!

Vi er glade for å kunngjøre at Gjerden Fjellsikring og Visinor Fjell vil slå seg sammen og ta et nytt navn - Nordisk Fjellsikring!

Gjerden Fjellsikring har vært en del av konsernet Nordisk Bergteknik siden mars 2021

Gjennom årene har vi opplevd jevn og stabil vekst. Nå tar vi det neste steget ved å slå oss sammen med Visinor Fjell for å styrke vår posisjon ytterligere.

Fusjonsprosessen er allerede i gang, og vi skal sikre en sømløs overgang for alle våre kunder og samarbeidspartnere.

Som en del av denne sammenslåingen vil det være noen viktige endringer, inkludert et nytt navn - Nordisk Fjellsikring. Vi ønsker å understreke at dette navnebyttet ikke vil påvirke vårt forpliktende forhold til dere som kunder og leverandører. Vi vil fortsette å tilby de samme høye standardene for fjellsikringstjenester som dere forventer fra oss.

gjerden fjellsikring
New-website-mockup

Vi jobber nå aktivt med å lansere vår nye nettside, som vil gi dere en forbedret opplevelse med oppdatert informasjon om våre tjenester, prosjekter og kontaktmuligheter. Vi vil sørge for å informere
dere når den nye nettsiden er tilgjengelig.

For å sikre at dere holder dere oppdatert, vil vi også sende ut en skriftlig melding med ytterligere detaljer om sammenslåingen og dens påvirkning på vårt forhold. Vi oppfordrer dere til å lese gjennom denne informasjonen nøye og ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål.

Vi ønsker å takke dere for deres vedvarende støtte og tillit som kunder og leverandører. Denne sammenslåingen vil styrke vår evne til å levere kvalitetstjenester, samtidig som vi fortsetter å utvikle og forbedre oss.

Vi ser frem til å fortsette vårt samarbeid som Nordisk Fjellsikring og er takknemlige for deres fortsatte støtte.